آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-09-08

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر. درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر. درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و دارای روابط عمومی بالا

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی