آگهی استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر

1398-09-08

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر. افراد خوش برخورد - فعال - دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور مالی تماس بگیرند

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر. افراد خوش برخورد - فعال - دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور مالی تماس بگیرند

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی