آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-09-06

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با شرایط خوب و آموزش در صورت نیاز برای افراد خوش بیان و آشنا به امور اینترنتی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با شرایط خوب و آموزش در صورت نیاز برای افراد خوش بیان و آشنا به امور اینترنتی

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی