آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-09-06

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد دارای توانایی ارایه ضمانت کاری و آشنا به خدمات رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد دارای توانایی ارایه ضمانت کاری و آشنا به خدمات رایانه ای

خرمشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی