آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-09-07

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با محیط کاری فعال و پویا. مناسب افراد جوان - خوش بیان و آشنا به امور تخصصی چاپ ها

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با محیط کاری فعال و پویا. مناسب افراد جوان - خوش بیان و آشنا به امور تخصصی چاپ ها

تهران جمالزاده

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی