آگهی استخدام تدوینگر در موسسه مجاز

استخدام تدوینگر در موسسه مجاز

1398-09-06

استخدام تدوینگر در موسسه مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد فعال - منظم - خلاق و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

استخدام تدوینگر در موسسه مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد فعال - منظم - خلاق و دارای اطلاعات کاری بالا در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی