آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1398-09-06

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد آشنا به اصول نویسندگی و امور فضای مجازی

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد آشنا به اصول نویسندگی و امور فضای مجازی

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی