آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-09-06

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. بانوان جوان -خوش بیان و دارای ظاهر مناسب کاری در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. بانوان جوان -خوش بیان و دارای ظاهر مناسب کاری در ارتباط باشند

تهران دارآباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی