آگهی استخدام گرافیست در موسسه هنری

استخدام گرافیست در موسسه هنری

1398-09-06

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - آشنا به دیزاین طرح ها و دارای تجربه کاری تماس بگیرند

استخدام گرافیست در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق - آشنا به دیزاین طرح ها و دارای تجربه کاری تماس بگیرند

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی