آگهی استخدام تدوینگر در موسسه هنری

استخدام تدوینگر در موسسه هنری

1398-09-06

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری و درآمد خوب برای افراد دارای تجربه کاری بالا در این زمینه و دارای سرعت کاری بالا

استخدام تدوینگر در موسسه هنری با شرایط کاری و درآمد خوب برای افراد دارای تجربه کاری بالا در این زمینه و دارای سرعت کاری بالا

تهران امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی