آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب

1398-09-06

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب برای فعالیت به صورت پاره وقت. افراد خوش بیان - شیک پوش و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام دستیار دندانپزشک در مطب برای فعالیت به صورت پاره وقت. افراد خوش بیان - شیک پوش و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی