آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-09-06

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد با تجربه - آشنا به امور تخصصی سایت و فضای مجازی.

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد با تجربه - آشنا به امور تخصصی سایت و فضای مجازی.

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی