آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-09-06

استخدام گرافیست در شرکت معتبر با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد منظم - فعال - آشنا به امور دیزاین و چاپ.

استخدام گرافیست در شرکت معتبر با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد منظم - فعال - آشنا به امور دیزاین و چاپ.

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی