آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-09-06

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد خوش برخورد - با تجربه و آشنا به افزایش مخاطب پیج در ارتباط باشند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. افراد خوش برخورد - با تجربه و آشنا به افزایش مخاطب پیج در ارتباط باشند

تهران خانی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی