آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-09-06

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی و شبکه های اجتماعی تماس بگیرند

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی و شبکه های اجتماعی تماس بگیرند

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی