آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-09-06

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و نگارش محتوای تبلیغاتی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به ادیت عکس ها و نگارش محتوای تبلیغاتی

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی