آگهی استخدام تنظیم کننده آهنگ در مجموعه فرهنگی

استخدام تنظیم کننده آهنگ در مجموعه فرهنگی

1398-09-05

استخدام تنظیم کننده آهنگ در مجموعه فرهنگی با شرایط کاری مناسب. افراد منظم و آشنا به امور تخصصی کار در ارتباط باشند

استخدام تنظیم کننده آهنگ در مجموعه فرهنگی با شرایط کاری مناسب. افراد منظم و آشنا به امور تخصصی کار در ارتباط باشند

تهران آجودانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی