آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-09-05

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد با تجربه - خوش بیان و آشنا به امور تبلیغاتی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری مناسب برای افراد با تجربه - خوش بیان و آشنا به امور تبلیغاتی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی