آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-09-05

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز . موقعیت کاری مناسب برای افراد خوش بیان - فعال و آشنا به امور بازاریابی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز . موقعیت کاری مناسب برای افراد خوش بیان - فعال و آشنا به امور بازاریابی

تهران آجودانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی