آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

1398-09-05

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر با درآمد و شرایط کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای روابط عمومی بالا

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی