آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-09-05

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد با تجربه -خوش بیان و آشنا به خدمات رایانه ای تماس بگیرند

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد با تجربه -خوش بیان و آشنا به خدمات رایانه ای تماس بگیرند

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی