آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-09-04

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی. موقعیت کاری خوب با همکاری با افراد مجرب. افراد خوش بیان و علاقمند به کار در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی. موقعیت کاری خوب با همکاری با افراد مجرب. افراد خوش بیان و علاقمند به کار در ارتباط باشند

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی