آگهی استخدام عکاس در استودیو تخصصی کودک

استخدام عکاس در استودیو تخصصی کودک

1398-09-05

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به ادیت عکس ها و دارای تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی جهت رشد گروه خود. افراد آشنا به ادیت عکس ها و دارای تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی