آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-09-04

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی جهت رشد گروه خود. مناسب افراد خوش برخورد - خلاق و آشنا به امور تخصصی دوربین

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی جهت رشد گروه خود. مناسب افراد خوش برخورد - خلاق و آشنا به امور تخصصی دوربین

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی