آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1398-09-04

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و دارای روابط عمومی بالا

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و دارای روابط عمومی بالا

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی