آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-09-03

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور شبکه های اجتماعی و ادیت عکس ها

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور شبکه های اجتماعی و ادیت عکس ها

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی