آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-09-03

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و بدون هزینه اولیه برای افراد خوش بیان - با تجربه و علاقمند به کار

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و بدون هزینه اولیه برای افراد خوش بیان - با تجربه و علاقمند به کار

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی