آگهی استخدام کارشناس فروش در یک پروژه تبلیغاتی شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در یک پروژه تبلیغاتی شرکت معتبر

1397-08-21

استخدام کارشناس فروش در یک پروژه تبلیغاتی شرکت معتبر لطفا رزومه خود را ابتدا به تلگرام ارسال نمایید و سپس به مصاحبه حضوری دعوت شوید.

استخدام کارشناس فروش در یک پروژه تبلیغاتی شرکت معتبر لطفا رزومه خود را ابتدا به تلگرام ارسال نمایید و سپس به مصاحبه حضوری دعوت شوید.

کاشان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی