آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا

استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا

1398-08-25

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با درآمدی رضایت بخش

تهران کوهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی