آگهی استخدام بازاریاب تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

استخدام بازاریاب تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر

1398-08-25

استخدام دو نفر بازاریاب تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمد خوب و مزایا

استخدام دو نفر بازاریاب تلفنی خانم جهت همکاری در یک شرکت معتبر با درآمد خوب و مزایا

مشهد امامت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی