آگهی استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز

1398-08-25

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز. شرایط کاری خوب برای افراد منظم -آشنا به امور فنی و دارای فن بیان بالا

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در موسسه مجاز. شرایط کاری خوب برای افراد منظم -آشنا به امور فنی و دارای فن بیان بالا

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی