آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-08-25

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد منظم - دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی رایانه

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با شرایط کاری خوب برای افراد منظم - دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به امور فنی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی