آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-08-25

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد منظم -آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی رایانه

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد منظم -آشنا به امور فنی و برنامه های کاربردی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی