آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر

1398-08-25

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر.موقعیت کاری خوب با آموزش های کامل امور فنی باری افراد خوش بیان و آشنا به امور اولیه

استخدام کارشناس رایانه در موسسه معتبر.موقعیت کاری خوب با آموزش های کامل امور فنی باری افراد خوش بیان و آشنا به امور اولیه

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی