آگهی استخدام بازاریاب خانم و آقا جهت همکاری در کارخانه مواد غذایی

استخدام بازاریاب خانم و آقا جهت همکاری در کارخانه مواد غذایی

1398-08-25

استخدام تعدادی بازاریاب خانم و آقا جهت همکاری در کارخانه مواد غذایی به یام با درآمد خوب

استخدام تعدادی بازاریاب خانم و آقا جهت همکاری در کارخانه مواد غذایی به یام با درآمد خوب

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی