آگهی استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی

استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی

1398-08-23

استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به انواع لباس ها و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام طراح لباس در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به انواع لباس ها و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی