آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-08-23

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. مناسب افراد منظم - خلاق - با تجربه و آشنا به امور تخصصی چاپ

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. مناسب افراد منظم - خلاق - با تجربه و آشنا به امور تخصصی چاپ

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی