آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-08-22

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود . افراد خلاق - آشنا به برنامه های تخصصی و تدوین در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود . افراد خلاق - آشنا به برنامه های تخصصی و تدوین در ارتباط باشند

بندر انزلی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی