آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی

1398-08-22

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر مهندسی با درآمد خوب

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی