آگهی استخدام مهندس شیمی

استخدام مهندس شیمی

1397-07-18

شرکت تولیدی مواداولیه دارویی درشهرک صنعتی مامونیه ساوه به یک نفرآقا فوق لیسانس , شیمی باحداقل 4سال سابقه کار نیاز دارد. رزومه خود را برای ما ایمیل کنید.

شرکت تولیدی مواداولیه دارویی درشهرک صنعتی مامونیه ساوه به یک نفرآقا فوق لیسانس , شیمی باحداقل 4سال سابقه کار نیاز دارد. رزومه خود را برای ما ایمیل کنید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی