آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-08-22

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با محیط کاری فعال و پویا. افراد خلاق و آشنا به دیزاین انواع طرح ها فقط رزومه خود را ارسال کنند

استخدام گرافیست در موسسه معتبر با محیط کاری فعال و پویا. افراد خلاق و آشنا به دیزاین انواع طرح ها فقط رزومه خود را ارسال کنند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی