آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-08-22

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان - باتجربه و آشنا به امور بازاریابی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان - باتجربه و آشنا به امور بازاریابی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی