آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-08-22

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد مناسب و بیمه برای افراد خوش بیان - فعال - متعهد و آشنا به امور فنی رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد مناسب و بیمه برای افراد خوش بیان - فعال - متعهد و آشنا به امور فنی رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی