آگهی استخدام کارشناس فروش خانم

استخدام کارشناس فروش خانم

1398-08-22

استخدام تعدادی کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک کارخانه با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی کارشناس فروش خانم جهت همکاری در یک کارخانه با درآمدی مکفی

مشهد امامت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی