آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-08-21

استخدام کارمند اداری خانم در محیطی امن و صمیمی با حقوق مناسب و بیمه جهت انجام امور اداری

استخدام کارمند اداری خانم در محیطی امن و صمیمی با حقوق مناسب و بیمه جهت انجام امور اداری

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی