آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-08-21

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد منظم - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با درآمد و شرایط کاری مناسب برای افراد منظم - خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی