آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

1398-08-21

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی با درآمد و پاداش کاری خوب برای افراد دارای تحصیلات در این زمینه و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی با درآمد و پاداش کاری خوب برای افراد دارای تحصیلات در این زمینه و آشنا به برنامه های تخصصی

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی