آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-08-21

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به امور تخصصی دوربین و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به امور تخصصی دوربین و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی