آگهی استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک

استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک

1398-08-21

استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان - با تجربه و آشنا به امور رایانه ای در ارتباط باشند

استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان - با تجربه و آشنا به امور رایانه ای در ارتباط باشند

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی