آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت علمی اقتصادی

استخدام منشی خانم در یک شرکت علمی اقتصادی

1397-08-21

استخدام منشی خانم در یک شرکت علمی اقتصادی با حقوق ثابت و مناسب با بیمه و پاداش در محیطی اداری جهت انجام امور اداری

استخدام منشی خانم در یک شرکت علمی اقتصادی با حقوق ثابت و مناسب با بیمه و پاداش در محیطی اداری جهت انجام امور اداری

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی